Jdi na obsah Jdi na menu
 


osada.png

 

Vítejte na stránkách ZO ČZS

Osady na Vinohradech v

Hlučíně.

 

osada.jpg

 


Aktuálně :


b.jpg

 

 

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OTVÍRÁNÍ BRÁNY: 773 655 156

 

 


 


PROVOZ UŽITKOVÉ VODY OD 17. - 19. hod.

 

Stará osada:

SOBOTA, NEDĚLE, ÚTERÝ, ČTVRTEK.

 

   Nová osada:

SOBOTA, NEDĚLE,STŘEDA, PÁTEK.

 

58d8c1d5930cc-980.jpg

 

 

 

 

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS

Osada na Vinohradech

konané dne 31. března 2019 v KD v Hlučíně  

najdete nalevo v menu.

 

20190422_113442-0-.jpg

                                                                              

 


                          

 

Vážení přátelé,

podávám Vám informaci ke stavu platby elektřiny v osadě, kde výbor také dosud řešil úhradu dluhů jednotlivců ze společných prostředků.

 

Připomínám dlouhodobě dosud výborem prováděnou praxi, že výbor za dlužníky elektřiny, kteří odebírali elektřinu bez dostatečné předem uhrazené zálohy, dosud vždy uhradil jejich dluh z celkových finančních prostředků ZO za elektřinu vybíraných řádnými platbami ostatních připojených členů. Bylo a je v rámci smlouvy s ČEZ stanoveno, aby výbor hradil měsíčně pro osadu stanovenou zálohu z vybraných společných peněz. Vznikají však a stále jsou dlužníci, kteří nemají v pořádku dostatečnou zálohu nebo čerpají elektřinu nad rámec zálohy. Množství dlužníků bylo i takové, že by nejen osada mohla být z velké části vypnuta a neuhrazené peníze na zálohy elektřiny by vedly k neuhrazení záloh ČEZ a k vypnutí osady od elektřiny s následnou penalizací. Výbor sám nemůže průběžně zjišťovat skutečný odběr a stav platby u každého ze 163 odběratelů. Toto je povinností především samého odběratele a společné také úseku, který hospodaří s elektřinou samostatně a má pro úsek samostatný celkový digitální elektroměr.

Záležitost dluhů výbor dosud vždy řešil urgencemi dlužníkům, emaily na dlužníky, mimořádným výběrem. Dlužníci vždy nakonec, výborem uhrazený jejich dluh ze společných prostředků, řádně v roce uhradili a peníze byly vráceny do rozpočtu a celkově tak byly vždy finance ZO za rok bez nedostatků, a tak osada měla v pořádku a bez výpadků zabezpečený dostatek elektřiny. Předsedovi ani výboru ZO nebyla tato nepochybně nesprávná praxe, dočasná úhrada dluhu jednotlivců ze společných peněz a následné řádné vrácení a vyrovnání dluhu, nikým ani kontrolní komisí vytknuta a napadána. Kolik to stojí práce, opatření a času předsedy a celého výboru řešit tyto problémy a zabezpečit za těchto podmínek odstraňování dluhů jednotlivců a zajištění a udržení celkového řádného stavu finanční oblasti, o tom se nikdo, ani kontrolní komise, nikdy nezmínil. Z provedeného rozboru těchto problémů vyplývá nutnost, aby byly výborem ZO na VČS předloženy účinné návrhy řešící tyto nedostatky ve směru k zajištění samostatné a plné zodpovědnosti odběratelů i úseků a celkově výboru za odběr a platby za vodu i elektřinu odebíranou v osadě prostřednictvím výboru ZO.

V současnosti je opět stav v platbě elektřiny takový, že přes upozornění odběratelů je plno dlužníků, výbor nemá dostatek celoročně vybraných finančních prostředků na povinnou úhradu záloh ČEZ za elektřinu na měsíc březen a duben 2019 v měsíční výši 17 000 Kč.

Předseda oznámil emailem odběratelům a hospodář vyvěsil účetní zpracované tabulky o evidenci a platbě elektřiny k 30. 11. 2018 v informační skříni v osadě, kde jsou uvedeni dlužníci. Tímto oznámil povinnost dlužníků, aby do konce února 2019 provedli úhradu svého dluhu a současně tam zveřejnili informaci, že budou dlužníci počínaje březnem odpojeni od elektřiny. Výbor opakovaně upozorňuje dlužníky na povinnost úhrady dluhu u paní L. Majerové a na jejich odpojení od elektřiny při nezaplacení, počínaje březnem 2019 po tomto termínu.

V Hlučíně 25. 2. 2019                                                          

Předseda ZO S. Šmajdler

 


Tabulky vyúčtování elektřiny k 30.11.2018 ke stažení:

 

https://uloz.to/!Cx8PDfMS18Kf/el-energie-k-30-11-2018-od-ucetni-xlsx

 

 


images.png

 

 

 

Stanovy 6

21. 1. 2014

 

Stanovy 5

21. 1. 2014

 

Stanovy 4

21. 1. 2014

 

Stanovy 3

21. 1. 2014

 

Stanovy 2

21. 1. 2014

 

Stanovy 1

1. 12. 2013